De innovatie van Biotop: Waterzuivering voor architectonische ondiepe vijvers.

De laatste jaren zijn de ontwikkelingen van Biotop niet alleen beperkt gebleven tot de zwemvijver en het natuurlijke zwembad. Ook is het mogelijk om ondiepe vijvers te bouwen die als spiegeloppervlak voor gebouwen kunnen dienen. Daarmee kunnen nu ook architectonische ondiepe vijvers volledig biologisch worden gezuiverd zonder chemische middelen.

Bij dit concept is niet alleen gelet op economisch verantwoorde bouwkosten, maar vooral op voordelig en gemakkelijk onderhoud.
Alle technische componenten worden ingezet die zich in de afgelopen jaren bij het natuurlijke zwembad van Biotop hebben bewezen. Daardoor kan altijd helder water worden gegarandeerd. Iets wat vaak gevraagd wordt door architecten en opdrachtgevers. De gehele technische installatie wordt ondergronds ingebouwd zodat dit aan de oppervlakte geen storende effecten geeft.

Zo functioneert de spiegelvijver. 

  • De spiegelvijver is een bekken met een diepte van 50 tot 70 cm, met een overloopgoot of een skimmer.
  • Het water vloeit via deze overloopgoot of skimmer in een ondergrondse schacht waar het mechanisch en biologisch wordt gereinigd.
  • Daarna passeert het water de PhosTec Ultra-filter waar het wordt ontdaan van het fosfaat waardoor de algengroei wordt tegengegaan. Het fosfaatvrije water vloeit terug in de spiegelvijver.
  • In het ondiepe bekken wordt de bodem door een robot automatisch gereinigd.
  • Oververhitting van het water in de zomer wordt tegengegaan door een nieuw ontwikkelde koelinstallatie, die geen extra stroom verbruikt. Deze installatie wordt projectspecifiek berekend zowel naar de geografische ligging alsook naar de grootte van het bekken.